Porażenie nerwu międzykostnego tylnego spowodowane obecnością ganglionu: leczenie zachowawcze – aspiracja pod kontrolą ultrasonografii
J Ultrason 2017; 17: 73–75.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0010
STRESZCZENIE

Porażenie nerwu międzykostnego tylnego spowodowane obecnością ganglionu nie jest zjawiskiem powszechnym i większość przypadków leczono dotychczas chirurgicznie. Omawiany pacjent był leczony zachowawczo – metodą aspiracji igłowej pod kontrolą ultrasonografii, po sprawdzeniu przewodzenia nerwowego. Był to przypadek 77-letniej osoby z uszkodzonym i aktywnym rozciągnięciem palca w lewym stawie śródręczno-paliczkowym. Badanie wykazało zablokowanie przewodzenia lewego nerwu promieniowego w pobliżu łokcia. Ultrasonografia z kolei ujawniła hipoechogeniczne zgrubienie przed szyjką kości promieniowej, uciskające na nerw międzykostny tylny. Wówczas pod kontrolą ultrasonografii przeprowadzona została aspiracja igłowa zgrubienia. Dwa miesiące później aktywne rozciągnięcie palca powróciło do normy. Ganglion może być diagnozowany za pomocą ultrasonografii, dzięki której można też bezpiecznie przeprowadzić aspirację igłową. Natomiast badanie przewodzenia nerwowego pozwala na ocenę stopnia zniszczenia nerwu. Połączenie ultrasonografii i badania przewodzenia nerwowego może wspomóc leczenie zachowawcze metodą aspiracji igłowej w przypadku porażenia nerwu międzykostnego tylnego spowodowanego obecnością ganglionu.

Słowa kluczowe: porażenie nerwu promieniowego, guz, zablokowanie przewodzenia, sonografia