Ultrasonograficzne kryteria oceny blizny po cięciu cesarskim
J Ultrason 2018; 18: 162–165
DOI: 10.15557/JoU.2018.0024
STRESZCZENIE

Około 20% porodów na świecie odbywa się przez cesarskie cięcie. W Polsce odsetek kobiet rodzących tą metodą sięga ponad 43%. Badania dowodzą, że nieprawidłowości w obrębie blizny po cięciu cesarskim występują z częstością 24–70%. Z uwagi na całkowitą liczbę cięć cesarskich problem nieprawidłowego tworzenia się blizny po tym zabiegu przybiera ogromną skalę. Podczas badania ultrasonograficznego widoczna jest hipoechogeniczna przestrzeń wypełniona krwią pomenstruacyjną, odzwierciedlająca przerwanie myometrium w miejscu uprzedniego cięcia cesarskiego. Obraz ten nazywany jest niszą. Formuje się ona po cięciu cesarskim w miejscu histerotomii przedniej ściany macicy, najczęściej w obrębie cieśni macicy. Nie jest obecnie znana dokładna przyczyna występowania niszy, wiadomo jednak, jakie czynniki mają wpływ na jej powstawanie. Najważniejsze z nich to: miejsce wykonania histerotomii, liczba cięć cesarskich, technika szycia oraz czynniki zależne od samej pacjentki, takie jak cukrzyca czy palenie tytoniu. Ultrasonograficzna ocena blizny po cięciu cesarskim jest istotna w praktyce ginekologiczno-położniczej, szczególnie w przypadku ciąży. Daje możliwość wczesnej diagnostyki ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim, a w przypadku planowanego porodu siłami natury umożliwia predykcję ryzyka okołoporodowego rozejścia się blizny po cięciu cesarskim.

Słowa kluczowe: blizny, cięcie cesarskie, ultrasonografia