Badanie ultrasonograficzne klatki piersiowej i płuc u dzieci: zastosowanie, rola, wartość diagnostyczna i ograniczenia
J Ultrason 2018; 18: 281–283
DOI: 10.15557/JoU.2018.0040
CZYTAJ ARTYKUŁ
Łagodne zmiany węzłów chłonnych szyjnych i zmiany gruczołów przytarczycznych w sonoelastografii
J Ultrason 2018; 18: 284–289
DOI: 10.15557/JoU.2018.0041
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena częstości występowania płata piramidowego i agenezji cieśni tarczycy w populacji Nnewi z zastosowaniem ultrasonografii
J Ultrason 2018; 18: 290–295
DOI: 10.15557/JoU.2018.0042
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena zależności między stężeniem TSH a wskaźnikami aterogenności oraz grubością błony wewnętrznej i środkowej u dzieci z otyłością
J Ultrason 2018; 18: 296–301
DOI: 10.15557/JoU.2018.0043
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wieloogniskowa stłuszczeniowa choroba wątroby a insulinooporność i miażdżyca tętnic wieńcowych – ocena współzależności
J Ultrason 2018; 18: 302–309
DOI: 10.15557/JoU.2018.0044
CZYTAJ ARTYKUŁ
Porównanie wyników badań ultrasonograficznych u pacjentek po niepowikłanym porodzie naturalnym i cięciu cesarskim
J Ultrason 2018; 18: 310–315
DOI: 10.15557/JoU.2018.0045
CZYTAJ ARTYKUŁ
Porównanie ultrasonografii wysokiej rozdzielczości z wynikiem badania klinicznego u chorych z bólem stawu skokowego
J Ultrason 2018; 18: 316–324
DOI: 10.15557/JoU.2018.0046
CZYTAJ ARTYKUŁ
Rola ultrasonografii w rozpoznawaniu utajonych złamań kości łódeczkowatej
J Ultrason 2018; 18: 325–331
DOI: 10.15557/JoU.2018.0047
CZYTAJ ARTYKUŁ
Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego przy zastosowaniu iniekcji osocza bogatopłytkowego pod kontrolą ultrasonograficzną: systematyczny przegląd piśmiennictwa
J Ultrason 2018; 18: 332–337
DOI: 10.15557/JoU.2018.0048
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zalecenia dotyczące badań ultrasonograficznych tętnic nerkowych
J Ultrason 2018; 18: 338–343
DOI: 10.15557/JoU.2018.0049
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zalecenia dotyczące badań ultrasonograficznych w okulistyce. Część I: Badanie ultrabiomikroskopowe
J Ultrason 2018; 18: 344–348
DOI: 10.15557/JoU.2018.0050
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zalecenia dotyczące badań ultrasonograficznych w okulistyce. Część II: Ultrasonografia oczodołu
J Ultrason 2018; 18: 349–354
DOI: 10.15557/JoU.2018.0051
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ciąża heterotopowa – jak łatwo o pomyłkę diagnostyczną? Studium przypadku
J Ultrason 2018; 18: 355–358
DOI: 10.15557/JoU.2018.0052
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zapalenie ślinianek wywołane podaniem jodowego środka kontrastowego w badaniu USG – przegląd literatury i opis przypadku
J Ultrason 2018; 18: 359–364
DOI: 10.15557/JoU.2018.0053
CZYTAJ ARTYKUŁ
Czop nowotworowy w żyle wrotnej w przebiegu raka żołądka
J Ultrason 2018; 18: 365–368
DOI: 10.15557/JoU.2018.0054
CZYTAJ ARTYKUŁ
Opis dwóch przypadków współwystępowania jednostronnego gruczolaka wielopostaciowego i gruczolakotorbielaka brodawczakowatego limfatycznego ślinianki przusznej wraz z przeglądem piśmiennictwa
J Ultrason 2018; 18: 369–373
DOI: 10.15557/JoU.2018.0055
CZYTAJ ARTYKUŁ