Przegląd zmian patologicznych podeszwy w badaniu ultrasonograficznym
J Ultrason 2019; 19: 145–151
DOI: 10.15557/JoU.2019.0021
STRESZCZENIE

Ból stopy jest często zgłaszaną dolegliwością przez pacjentów dorosłych. Problem dotyczy około 19% mężczyzn i 25% kobiet, uskarżających się na codzienny ból okolicy podeszwowej stopy, ograniczający funkcjonowanie. Na większe ryzyko rozwoju patologii narażone są osoby starsze i otyłe, a także aktywne fizycznie, praktykujące sporty wymagające biegania i skakania. Badanie ultrasonograficzne jest cenną metodą, umożliwiającą szybkie i precyzyjne rozpoznanie patologii stopy. Szeroka dostępność badania ultrasonograficznego w połączeniu z jego niewielkim kosztem, brakiem narażenia na promieniowanie jonizujące, wysoką rozdzielczością przestrzenną, możliwością uzyskania wielopłaszczyznowego obrazu, a także doskonałą akceptacją pacjentów sprawia, że metoda ta jest idealna do oceny powierzchownych struktur podeszwy stopy. Ultrasonografia umożliwia ponadto ocenę dynamiczną, co stanowi jej zaletę na tle innych badań obrazowych, a zastosowanie opcji dopplerowskich pozwala na ocenę unaczynienia zmian w czasie rzeczywistym, co nie jest możliwe przy stosowaniu innych metod. Dzięki uzyskiwaniu obrazów z poszerzonym polem widzenia ultrasonografia jest szeroko akceptowana przez klinicystów. Co więcej, badanie ultrasonograficzne można stosować w celu kontroli zabiegów interwencyjnych. Niniejsza praca omawia obrazy ultrasonograficzne częstych patologii podeszwy stóp i przedstawia ich odpowiedniki w badaniu rezonansem magnetycznym.

Słowa kluczowe: zapalenie rozcięgna podeszwowego, neuropatia nerwu Baxtera, włókniakowatość guzkowata rozcięgna podeszwowego, torbiel naskórkowa, kaletka nabyta