Wapniejący wielkokomórkowy guz z komórek Sertolego – diagnostyka ultrasonograficzna
J Ultrason 2019; 19: 161–164
DOI: 10.15557/JoU.2019.0024
STRESZCZENIE

Wielkokomórkowy wapniejący guz z komórek Sertolego to bardzo rzadki nowotwór jądra. Dotychczas opisano mniej niż 100 przypadków. Wystąpienie choroby wiąże się z niektórymi zespołami genetycznymi. Pewne cechy umożliwiają odróżnienie postaci łagodnej od złośliwej. U 11-letniego chłopca stwierdzono zmiany w obu jądrach. W innym szpitalu wykonano zabieg radykalnej orchidektomii, a następnie skierowano pacjenta do naszego ośrodka w celu dalszego leczenia. W naszym szpitalu zmiany rozpoznano jako łagodne wielkokomórkowe wapniejące guzy z komórek Sertolego. Stwierdzono obecność mnogich zmian z cechami zwapnienia w lewym jądrze oraz zmian wykazujących unaczynienie. Cechy ultrasonograficzne guzów również nasuwały powyższe rozpoznanie. Obraz zmian był stabilny w okresie obserwacji. Wygląd wielkokomórkowego wapniejącego guza z komórek Sertolego w badaniu ultrasonograficznym jest dość swoisty i w połączeniu z oceną kliniczną pozwala na ustalenie rozpoznania. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie bardziej zachowawczego postępowania. Przedstawiamy przypadek chłopca z wielkokomórkowym wapniejącym guzem z komórek Sertolego; mógłby on uniknąć rozległego zabiegu chirurgicznego, jakim jest radykalna orchidektomia, gdyby za pomocą badania ultrasonograficznego ustalono wcześniej właściwe rozpoznanie.

Słowa kluczowe: wielkokomórkowy wapniejący guz z komórek Sertolego, ultrasonografia, jądra, guz jądra