Zalecenia dotyczące badań ultrasonograficznych w okulistyce. Część III: Ultrasonografia dopplerowska w kolorze
J Ultrason 2019; 19: 128–136
DOI: 10.15557/JoU.2019.0019
STRESZCZENIE

Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania i zastosowania dopplerowskiego badania ultrasonograficznego kodowanego w kolorze w diagnostyce różnych schorzeń gałki ocznej i oczodołu, których podłożem są zaburzenia naczyniowe. Technika ultrasonografii dopplerowskiej kodowanej kolorem jest badaniem rekomendowanym w ocenie prędkości przepływu krwi w tętnicach pozagałkowych, dlatego też w artykule przedstawiono aktualnie obowiązujące zalecenia dotyczące wykonywania dopplerowskich badań ultrasonograficznych w okulistyce. Opisano w sposób szczegółowy rekomendacje dotyczące przygotowania pacjenta do badania, przedstawiono technikę i bezpieczeństwo wykonania badania, jak też wskazano schorzenia okulistyczne o podłożu naczyniowym, w których znajduje zastosowanie ultrasonografia dopplerowska kodowana w kolorze. W artykule zaprezentowano również inne techniki ultrasonograficzne wykorzystywane w praktyce klinicznej w ocenie przepływu krwi lub obrazowaniu unaczynienia określonej struktury gałki ocznej, m.in.: ultrasonografię dopplera mocy, ultrasonografię trój- i czterowymiarową, angiografię rezonansu magnetycznego, spiralną tomografię komputerową, ultrasonografię przezczaszkową oraz nowoczesną technikę obrazowania mikronaczyniowego. Autorzy podkreślili przydatność badań ultrasonografii dopplerowskiej kodowanej kolorem w diagnostyce schorzeń wynikających z zaburzeń krążenia w obrębie gałki ocznej, takich jak zaniewidzenia przelotne, oczny zespół niedokrwienny, niewydolność w dorzeczu tętnic szyjnych i kręgowych, tylne niedokrwienie nerwu wzrokowego, jaskra, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, zaburzenia widzenia o podłożu naczyniowym, malformacje naczyniowe, takie jak przetoka tętniczo-żylna, żylaki oczodołu, choroby układowe tkanki łącznej w retinopatii wcześniaków, cukrzycy, zaburzeniach tarczycy czy w chorobie zezowej. Szczególnie istotne diagnostycznie jest wykorzystanie ultrasonografii dopplerowskiej kodowanej kolorem w ocenie unaczynienia wewnątrzgałkowych zmian o charakterze guzów oraz w diagnostyce różnicowej guzów wewnątrzgałkowych.

Słowa kluczowe: obrazowanie metodą ultrasonografii dopplerowskiej w kolorze (CDI), technika i bezpieczeństwo CDI w badaniach okulistycznych, efekt Dopplera, wskazania okulistyczne do badań CDI