Zespół nakładania młodzieńczej spondyloartropatii oraz przewlekłego wieloogniskowego zapalenia kości i szpiku u 16-letniej pacjentki. Opis przypadku i przegląd literatury
J Ultrason 2019; 19: 152–157
DOI: 10.15557/JoU.2019.0022
STRESZCZENIE

Autorzy prezentują bardzo rzadki przypadek zespołu nakładania młodzieńczej spondyloartropatii i przewlekłego nawracającego wieloogniskowego zapalenia kości i szpiku u 16-letniej dziewczynki i omawiają trudności diagnostyczne związane z rozpoznaniem tego przypadku. Młodzieńcze spondyloartropatie stanowią jedną z postaci chorób reumatycznych, charakteryzującą się zapaleniem stawów obwodowych i przyczepów ścięgnistych o niesymetrycznej lokalizacji oraz zapaleniem kręgosłupa. Przewlekłe nawracające wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku jest rzadką jednostką chorobową o prawdopodobnie autoimmunologicznej etiologii, występującą głównie u dzieci i nastolatków. Choroba charakteryzuje się zapaleniem szpiku kostnego i występowaniem zmian litycznych oraz sklerotycznych. Kluczową rolę w rozpoznawaniu obu jednostek odgrywają metody diagnostyki obrazowej. Podstawowym badaniem są radiogramy, ale obecnie coraz większe znaczenie mają rezonans magnetyczny oraz badanie ultrasonograficzne. Prawidłowe wczesne rozpoznanie umożliwia zastosowanie odpowiedniego leczenia, które minimalizuje skutki następstw tych schorzeń.

Słowa kluczowe: młodzieńcze spondyloartropatie, CRMO, badanie ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny, radiogramy