Poziom zgodności ocen dla protokołu badania ultrasonograficznego więzadła przednio-bocznego stawu kolanowego
J Ultrason 2019; 19: 181–186
DOI: 10.15557/JoU.2019.0027
CZYTAJ ARTYKUŁ
Znacząca rola badań obrazowych w diagnostyce chorób rzadkich układu mięśniowo-szkieletowego, ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii
J Ultrason 2019; 19: 187–192
DOI: 10.15557/JoU.2019.0028
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zastosowanie stabilizatora sondy w celu zmniejszenia przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego u operatorów USG podczas rutynowej diagnostyki echokardiograficznej
J Ultrason 2019; 19: 193–197
DOI: 10.15557/JoU.2019.0029
CZYTAJ ARTYKUŁ
Prospektywna analiza powtarzalności i odtwarzalności oceny obrazów ultrasonograficznych guzków tarczycy
J Ultrason 2019; 19: 198–206
DOI: 10.15557/JoU.2019.0030
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wpływ lokalizacji taśmy TVT w stosunku do spojenia łonowego na likwidację objawów wysiłkowego nietrzymania moczu oraz lejka ujścia pęcherzowego cewki moczowej
J Ultrason 2019; 19: 207–211
DOI: 10.15557/JoU.2019.0031
CZYTAJ ARTYKUŁ
Anatomia i obraz zmian patologicznych w obrębie klinicznie istotnych kaletek maziowych
J Ultrason 2019; 19: 212–221
DOI: 10.15557/JoU.2019.0032
CZYTAJ ARTYKUŁ
Różnicowanie zmian w kanale pachwinowym zawierających tłuszcz za pomocą ultrasonografii
J Ultrason 2019; 19: 222–227
DOI: 10.15557/JoU.2019.0033
CZYTAJ ARTYKUŁ
Diagnostyka obrazowa nowotworów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii
J Ultrason 2019; 19: 228–235
DOI: DOI: 10.15557/JoU.2019.0034
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zdwojenie żyły głównej dolnej oraz współwystępujące anomalie naczyniowe w kontekście implikacji klinicznych. Opis przypadku
J Ultrason 2019; 19: 236–239
DOI: 10.15557/JoU.2019.0035
CZYTAJ ARTYKUŁ
Obrazowanie ultrasonograficzne szyjnego odcinka przewodu piersiowego
J Ultrason 2019; 19: 240–241
DOI: DOI: 10.15557/JoU.2019.0036
CZYTAJ ARTYKUŁ