Anatomia i obraz zmian patologicznych w obrębie klinicznie istotnych kaletek maziowych
J Ultrason 2019; 19: 212–221
DOI: 10.15557/JoU.2019.0032
STRESZCZENIE

Ultrasonografia wysokiej rozdzielczości ma wiele zalet w obrazowaniu układu mięśniowo-szkieletowego w porównaniu z innymi metodami diagnostyki obrazowej – zwłaszcza w przypadku powierzchownych, łatwo dostępnych części ciała. Stanowi idealne narzędzie diagnostyczne do wizualizacji najczęstszych zmian patologicznych układu mięśniowo-szkieletowego, m.in. w obrębie kaletek maziowych. Zapalenie kaletki maziowej jest częstym schorzeniem, które klinicznie może sugerować inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Z tego względu szybka i prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna, która pozwoli zróżnicować przyczyny dolegliwości, wymaga znajomości prawidłowego obrazu anatomicznego kaletek maziowych i cech ich zmian patologicznych widocznych w badaniu ultrasonograficznym. Typowe zaburzenia prowadzące do zapalenia kaletki maziowej obejmują: ostry uraz, zespoły przeciążeniowe, choroby zwyrodnieniowe, zapalne (np. reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, dna moczanowa), zakażenia (np. gruźlica), nowotwory błony maziowej, zmiany nowotworopodobne (barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej, kostniakochrzęstniakowatość) i wiele innych. W poniższej pracy przeglądowej omówiono najczęstsze zmiany patologiczne w obrębie kaletek maziowych oraz ich obraz ultrasonograficzny. Zdjęcia ultrasonograficzne prezentują fizjologiczny i patologiczny stan kaletek maziowych w okolicy stawu barkowego, łokciowego, biodrowego, kolanowego i skokowego.

Słowa kluczowe: ultrasonografia wysokiej rozdzielczości, kaletka maziowa, anatomia, zapalenie