Obrazowanie ultrasonograficzne szyjnego odcinka przewodu piersiowego
J Ultrason 2019; 19: 240–241
DOI: DOI: 10.15557/JoU.2019.0036