Różnicowanie zmian w kanale pachwinowym zawierających tłuszcz za pomocą ultrasonografii
J Ultrason 2019; 19: 222–227
DOI: 10.15557/JoU.2019.0033
STRESZCZENIE

Przepukliny powłok brzusznych najczęściej są zlokalizowane w kanałach pachwinowych. W diagnostyce różnicowej przepuklin należy brać pod uwagę inne, często występujące w tej okolicy patologie. Celem tego poglądowego artykułu jest zaprezentowanie na podstawie własnego doświadczenia i piśmiennictwa zmian zawierających tłuszcz, które są spotykane w kanałach pachwinowych. W pierwszej kolejności przedstawiono embriogenezę oraz różnice w budowie i zawartości kanału pachwinowego męskiego i żeńskiego. U mężczyzn kanał ten jest wyraźnie szerszy, co wynika z obecności powrózka nasiennego i jego składowych. Natomiast w kanale żeńskim znajduje się jedynie wąskie więzadło obłe macicy. Następnie omówiono kwestię błędnego użycia nazwy „tłuszczak” dla tłuszczu zaotrzewnowego, który wskutek niezarośnięcia wyrostka pochwowego wniknął w jego światło – autorzy używający tego określenia przyznają, że nie jest to właściwy termin. Tego rodzaju zmiany nierzadko współistnieją z przepukliną pachwinową skośną i zwykle powinny być usuwane w czasie operacji, ponieważ mogą powodować ból okolicy pachwiny. Z innych patologii zawierających tłuszcz w takim umiejscowieniu omówiono otłuszczenie powrózka nasiennego, tłuszczakomięsaka i sieć większą. W różnicowaniu między tymi zmianami uwzględniono echogeniczność, echostrukturę i unaczynienie zmian. Ponadto zwrócono uwagę na tkankę tłuszczową otulającą przebiegające w tej okolicy naczynia nabrzuszne dolne, którą można błędnie zlokalizować w kanale pachwinowym. W podsumowaniu podkreślono znaczenie właściwej metodyki badania i znajomości anatomii okolicy pachwinowej, co powinno decydować o trafności rozpoznania USG.

Słowa kluczowe: kanał pachwinowy, anatomia, zmiany zawierające tłuszcz, różnicowanie, ultrasonografia