Zdwojenie żyły głównej dolnej oraz współwystępujące anomalie naczyniowe w kontekście implikacji klinicznych. Opis przypadku
J Ultrason 2019; 19: 236–239
DOI: 10.15557/JoU.2019.0035
STRESZCZENIE

W pracy zaprezentowano przypadek 23-letniego mężczyzny z mnogimi anomaliami naczyń żylnych. Bezobjawowe zmiany zostały wykryte przypadkowo w rutynowym badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej. Anomalie dotyczyły żyły głównej dolnej, prawej żyły jądrowej, lewej żyły nerkowej oraz żył wątrobowych. Znajomość wariantów rozwojowych w obrębie żyły głównej dolnej oraz innych naczyń żylnych jest kluczowa w kontekście obrazowania ultrasonograficznego. Anomalie naczyniowe, choć rzadkie, powinny być brane pod uwagę w różnicowaniu zmian ogniskowych w obrębie jamy brzusznej. Dodatkowo odmiany anatomiczne przebiegu naczyń mogą predysponować do zaburzeń w przepływie krwi, a tym samym do zakrzepicy żył głębokich oraz innych stanów patologicznych. Opisany przypadek jest cennym przykładem diagnostyki obrazowej układu naczyń, o którym warto pamiętać w codziennej praktyce, wykonując badania ultrasonograficzne.

Słowa kluczowe: żyła główna dolna, anomalie naczyniowe, żyła nerkowa, żyła wątrobowa