Ocena zerwania ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka w następstwie złamania dalszej nasady kości promieniowej: korelacja badania ultrasonograficznego z wynikami oceny śródoperacyjnej
J Ultrason 2020; 20: e1–e5
DOI: 10.15557/JoU.2020.0001
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zgodność między badającymi w ocenie struktury ścięgna Achillesa w badaniu ultrasonograficznym
J Ultrason 2020; 20: e6–e11
DOI: 10.15557/JoU.2020.0002
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wpływ zastosowania kapsułki z węglem aktywowanym przed badaniem USG jamy brzusznej na jakość obrazu
J Ultrason 2020; 20: e12–e17
DOI: 10.15557/JoU.2020.0003
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zmiany w echostrukturze nerek u nigeryjskich pracowników przewlekle narażonych na kontakt z ciekłymi paliwami ropopochodnymi
J Ultrason 2020; 20: e18–e23
DOI: 10.15557/JoU.2020.0004
CZYTAJ ARTYKUŁ
Internetowy zbiór nagrań wideo z badań ultrasonograficznych dla celów klinicznych i edukacyjnych
J Ultrason 2020; 20: e24–e28
DOI: 10.15557/JoU.2020.0005
CZYTAJ ARTYKUŁ
Optymalizacja diagnostyki ultrasonograficznej pęcherzyka żółciowego na podstawie własnego doświadczenia i piśmiennictwa
J Ultrason 2020; 20: e29–e35
DOI: 10.15557/JoU.2020.0006
CZYTAJ ARTYKUŁ
Diagnostyka obrazowa w zapaleniu skórno-mięśniowym u dorosłych i dzieci
J Ultrason 2020; 20: e36–e42
DOI: 10.15557/JoU.2020.0007
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wskazania do badania obrazowego jamy brzusznej. Kiedy i jakie badanie wybrać?
J Ultrason 2020; 20: e43–e54
DOI: 10.15557/JoU.2020.0008
CZYTAJ ARTYKUŁ
Postać rozlana, nieguzowata raka wątrobowokomórkowego, objawiająca się początkowo ograniczoną zakrzepicą żyły wrotnej: opis przypadku i przegląd literatury
J Ultrason 2020; 20: e55–e60
DOI: 10.15557/JoU.2020.0009
CZYTAJ ARTYKUŁ
Nowe metody obrazowania w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym u pacjenta z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia
J Ultrason 2020; 20: e61–e66
DOI: 10.15557/JoU.2020.0010
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przemijający żylny zator powietrzny po ECPW: powód do niepokoju?
J Ultrason 2020; 20: e67–e69
DOI: 10.15557/JoU.2020.0011
CZYTAJ ARTYKUŁ