Internetowy zbiór nagrań wideo z badań ultrasonograficznych dla celów klinicznych i edukacyjnych
J Ultrason 2020; 20: e24–e28
DOI: 10.15557/JoU.2020.0005
STRESZCZENIE

Wstęp: Profesjonalne i miarodajne badanie ultrasonograficzne jest zależne od doświadczenia operatora. Zidentyfikowanie i klasyfikacja rzadkich lub mało charakterystycznych znalezisk są często źródłem wątpliwości lekarza przeprowadzającego badanie. Internetowy zbiór nagrań badań ultrasonograficznych stanowi próbę podzielenia się własnym doświadczeniem w celach klinicznych i edukacyjnych. Materiał i metody: Ponad tysiąc nagrań dokumentujących różne znaleziska w ultrasonografii zanonimizowano i przycięto do praktycznej długości 10–25 sek. Nagrane znaleziska oceniono krytycznie i przypisano im wstępne rozpoznania. Przydzielono im też właściwą kategorię według klasyfikacji układów i narządów oraz stosowne słowa kluczowe. Wyniki: Stworzono portal internetowy, który obecnie zawiera ponad 1000 nagrań przedstawiających typowe, nietypowe, szczególnie charakterystyczne lub rzadkie znaleziska w ultrasonografii. Strona ta jest dostępna nieodpłatnie ze wszystkich komputerów z dostępem do Internetu. Została także zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych (smartfony, iPady itp.). Dane znaleziska można wyszukać lub zlokalizować, używając słów kluczowych lub za pomocą opcji wyszukiwania opartej na rozpoznaniu. Adres internetowy platformy to www.sono.gallery. Wnioski: Omawiany portal internetowy to szybka, szeroko dostępna i niekomercyjna platforma. Dostępne tam nagrania mogą pomóc rozwiać wątpliwości w diagnostyce różnicowej typowych, nietypowych lub szczególnie rzadkich obrazów w ultrasonografii lub zweryfikować własne znaleziska.

Słowa kluczowe: atlas nagrań wideo, edukacja internetowa, e-learning, portal wideo, online