Ocena zerwania ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka w następstwie złamania dalszej nasady kości promieniowej: korelacja badania ultrasonograficznego z wynikami oceny śródoperacyjnej
J Ultrason 2020; 20: e1–e5
DOI: 10.15557/JoU.2020.0001
STRESZCZENIE

Cel pracy: Ocena obrazu ultrasonograficznego u pacjentów z podejrzeniem zerwania ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka i jego korelacji z wynikami oceny śródoperacyjnej. Materiał i metody: Retrospektywnie oceniono 11 pacjentów (8 kobiet, 3 mężczyzn) z podejrzeniem zerwania ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka. Wszystkie badania ultrasonograficzne przeprowadzał radiolog z doświadczeniem w wykonywaniu badań układu mięśniowo-szkieletowego, stosując głowicę liniową o wysokiej rozdzielczości. W badaniu oceniono obraz ultrasonograficzny zerwania ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka i jego korelację z wynikami oceny śródoperacyjnej. Wyniki: We wszystkich przypadkach zerwanie ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka stwierdzano proksymalnie na poziomie guzka grzbietowego kości promieniowej (guzka Listera). Najczęstszą cechą obserwowaną w badaniu ultrasonograficznym był wysięk w pochewce w przedziale III (10 pacjentów); u 9 pacjentów obecność płynu odnotowano też w obrębie pochewki w przedziale II. Pustą pochewkę ścięgnistą zaobserwowano u 1 pacjenta, a zapalenie pochewki ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka stwierdzono w 2 przypadkach. U 9 pacjentów w badaniu wykazano powiększone i hipoechogeniczne, obkurczone kikuty ścięgna oraz utratę ich prawidłowej struktury włókienkowej. W sposób spójny w badaniu USG obserwowano złamanie obejmujące guzek Listera (u 8 osób w porównaniu z 4 przypadkami zidentyfikowanymi w badaniu radiograficznym). U 8 pacjentów, których leczono chirurgicznie, śródoperacyjnie potwierdzono zerwanie ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka. Wnioski: Badanie ultrasonograficzne to cenne narzędzie umożliwiające identyfikację pacjentów z zerwanym ścięgnem mięśnia prostownika długiego kciuka i dostarczające chirurgowi ważnych informacji dotyczących poziomu urazu, co jest pomocne w planowaniu zabiegu. W badaniu USG można zidentyfikować dodatkowe cechy zerwania ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka oraz zobrazować złamania obejmujące guzek Listera.

Słowa kluczowe: badanie ultrasonograficzne, mięsień prostownik długi kciuka, ścięgno, zerwanie, złamanie kości promieniowej