Postać rozlana, nieguzowata raka wątrobowokomórkowego, objawiająca się początkowo ograniczoną zakrzepicą żyły wrotnej: opis przypadku i przegląd literatury
J Ultrason 2020; 20: e55–e60
DOI: 10.15557/JoU.2020.0009
STRESZCZENIE

Rak wątrobowokomórkowy (hepatocellular carcinoma, HCC) cechuje się rosnącą zachorowalnością i umieralnością na całym świecie. Wyróżnia się kilka morfologicznych i histopatologicznych podtypów HCC. Wśród nich naciekający HCC może stanowić najtrudniejszą postać do rozpoznania z uwagi na występowanie licznych guzków zlewających się z niezmienionymi hepatocytami, bez obecności wyraźnej zmiany ogniskowej. W niniejszej pracy opisano nietypowy przypadek postaci naciekającej HCC, który początkowo manifestował się jako izolowana, nowotworowa zakrzepica żyły wrotnej. Przeprowadzono też przegląd literatury dotyczącej tego podtypu nowotworu. Ponadto w pracy przedstawiono zastosowanie sonoelastografii w celu ustalenia odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia biopsji w tym podtypie nowotworu. Według wiedzy autorów niniejszej pracy nie opisano dotąd zastosowania tej metody obrazowania w ocenie miejsca do wykonania biopsji celowanej wątroby.

Słowa kluczowe: rak wątrobowokomórkowy, podtyp, postać naciekająca, zakrzepica żyły wrotnej, sonoelastografia