Wpływ zastosowania kapsułki z węglem aktywowanym przed badaniem USG jamy brzusznej na jakość obrazu
J Ultrason 2020; 20: e12–e17
DOI: 10.15557/JoU.2020.0003
STRESZCZENIE

Wstęp: Przygotowanie pacjenta do rutynowego badania ultrasonograficznego jamy brzusznej, polegające m.in. na powstrzymaniu się od przyjmowania posiłków przez 8 godzin i przyjęciu lekkiego posiłku wieczorem przed porannym badaniem, stanowi częstą praktykę. Stosowana jest ona w celu uniknięcia ruchów jelita i gazów, które są uznawane za główne przyczyny występowania artefaktów w badaniu ultrasonograficznym oraz pogorszenia jakości obrazu. Znaczenie badania: Przygotowanie pacjenta do badania ultrasonograficznego jamy brzusznej odgrywa zasadniczą rolę, ponieważ gwarantuje uzyskanie lepszego obrazu narządów wewnętrznych i patologii poprzez redukcję liczby artefaktów. U wielu pacjentów jednak, pomimo wcześniejszego przygotowania, gazy jelitowe nadal występują w dużej ilości, dlatego ważne jest poszukiwanie nowych, bezpiecznych, solidnych i niedrogich metod poprawiających przygotowanie pacjenta do badania i umożliwiających eliminację nadmiernej ilości gazów jelitowych. Materiał i metoda: Omawiane badanie było prospektywne. Oceniono w nim losowo wybraną grupę 52 dorosłych pacjentów – zarówno mężczyzn, jak i kobiet – w różnym wieku, spełniający kryteria włączenia oraz bez zabiegów w obrębie jamy brzusznej w wywiadzie. Z badania wykluczono pacjentów pediatrycznych, kobiety w ciąży, pacjentów z zabiegiem w obrębie jamy brzusznej w wywiadzie, chorych leżących oraz pacjentów z niedrożnością jelit. Rutynowe badanie USG jamy brzusznej wykonano po typowym przygotowaniu do badania, tj. u pacjentów będących na czczo, po powstrzymaniu się przez nich przyjmowania posiłków przez 8 godzin. Następnie poproszono te osoby o ponowne zgłoszenie się na badanie po 48 godzinach. Tym razem poza rutynową procedurą przygotowania do badania zalecono dodatkowo przyjęcie 1 kapsułki węgla aktywowanego 8 godzin przed planowanym badaniem. Wyniki obu badań porównano, wykorzystując trzustkę jako narząd referencyjny. Wyniki: Istotną poprawę, o 57,2%, odnotowano u osób z nadwagą, otyłością i skrajną olbrzymią otyłością. Poprawa u pacjentów z niedowagą lub prawidłową masą ciała wynosiła 39,05%. Poprawa u mężczyzn sięgnęła wartości 66,9%, a u kobiet – 49,9%. Całkowita poprawa jakości obrazu trzustki wyniosła 63%. Wnioski: Niniejsze wstępne badanie wykazało, że podanie węgla aktywowanego może skutecznie zmniejszyć ilość gazów jelitowych i w ten sposób stać się tanią, bezpieczną i łatwą do wdrożenia metodą poprawiającą obrazowanie w rutynowych badaniach ultrasonograficznych jamy brzusznej.

Słowa kluczowe: trzustka, węgiel aktywowany, poprawa