LOGO
PL

Intra-abdominal adhesions in ultrasound. Parts I and II

Krzysztof Bielecki

Affiliation and address for correspondence
J Ultrason 2013; 13 (53): 230–232
Abstract

Editorial Comment on: A. Smereczyński, T. Starzyńska, K. Kołaczyk, S. Bojko, M. Gałdyńska, E. Bernatowicz and A. Walecka Intra-abdominal adhesions in ultrasound. Parts I and II