LOGO
PL

Ultrasound quiz

Andrzej Smereczyński

Affiliation and address for correspondence
J Ultrason 2013; 13 (53): 235
Abstract

Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM, Szczecin, Polska
Adres do korespondencji: Andrzej Smereczyński, ul. Wojciechowskiego 6 A, 71‑476 Szczecin,
e‑mail: andrzejsmereczynski@onet.eu, tel. 91 454 22 17